O mnie

Jestem Executive-Assistant Coachem - rozwijam kompetencje i postawę asystentów zarządów, asystentów expatów i dyrektorów zarządzających. Szkolę i coachuję osoby na stanowiskach wspierających kluczowych managerów w organizacjach.
Prywatnie prowadzę blog - novel coaching, czyli wspieram ludzi w procesie zmiany poprzez wykorzystanie narzędzia, jakim jest storytelling - opieram proces coachingu o etapy tworzenia opowieści o sobie samym, zapraszam do poczytania: napiszsienanowo.blogspot.com

Pracuję w oparciu o następujące podejścia:
 • w coachingu - model GROW, model kompetencji coacha ICF, model NOVO
 • w szkoleniach - model NOVO, podejście skoncentrowane na relacjach.
Obszary mojej specjalizacji:
 • Executive Assistant Coaching (coaching dla asystentów wyższej kadry kierowniczej) - dla firm, które zauważają istotność roli asystenta w efektywnym zarządzaniu na najwyższym szczeblu w organizacji
 • Szkolenia "Profesjonalny Asystent, czyli jak nie być sekretarką"
 • Novel coaching - coaching oparty o storytelling, czyli napisz opowieść o swojej zmianie.
Moje przygotowanie merytoryczne:

Jestem w trakcie akredytacji ICF na poziomie Associated Certified Coach (ACC)

 • Certyfikowany Coach Pracowni Coachingu NOVO
 • Dyplomowany Trener Pracowni Coachingu NOVO
 • Ponad 11 lat doświadczenia zawodowego w amerykańskiej korporacji, w szczególności w obszarach sprzedaży oraz profesjonalnego asystowania expatom (czyli kontraktowym managerom oddelegowanym do pracy w innym kraju, m.in z Finlandii, Holandii i Irlandii).
 • Finanse i bankowość - studia podyplomowe
 • Biolog Morza/ Oceanograf - Wydział Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • współautor artykułu w czasopiśmie Oceanologia, 2006 by Institute of Oceanology PAS  "Production of TEP in fixing cyanobacteria"
Więcej o mnie:
 • Profil GoldenLine.pl - http://www.goldenline.pl/agnieszka-bloch4/
 • Profil LinkedIn.pl - http://pl.linkedin.com/pub/agnieszka-bloch/82/53/7b1


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz